MÜŞTEREK BAHİS ORGANİZASYONLARI VE VERGİLEME

Son yıllarda bilişim teknolojisinde meydana gelen hızlı gelişmeler, klasik iş ve ticaret kalıplarını değiştirmiş, elektronik ticaret yoluyla yapılan ticaretin giderek yaygınlaşmasına yol açmıştır. Yazımızın konusu içerisinde yer alan internet üzerinden müşterek bahis oynatılması işlemlerinin de elektronik ticaret içerisinde yer aldığı açıktır. Kanal adaları topluluğu içerisinde yer alan ALDERNEY adasının başkenti St. Geçerli düzenlemeler ışığında, at yarışları ve futbol müsabakalarına ait müşterek bahislerden kazanılan ikramiyelerden kesilen vergiler ise vergi sorumluları için verilen "Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi" ile futbol ve at yarışlarına ait müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar, müşterek bahis düzenleyenlerin kanuni veya iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. Kazancın oluşmasına dayanak iktisadi faaliyetlerin icra edildiği yer olan iktisadi işletmenin tanımı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) ve GVK’da, yapılmamıştır. Bu itibarla, bu faaliyetlerin özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kanun’un 2’nci maddesinde “şahıs” tabirinin hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmi şahısları, ivazsız intikal tabirinin ise hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

bet x lista VİVK’nın 4783 sayılı Kanunun 11/b maddesiyle 01.02.2003 tarihinden itibaren değişmeden önceki düzenlemeleri uyarınca, veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisab edenler, iktisap ettikleri malları, Spor Toto Teşkilatı ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmeye mecburdular. Buna göre, her türlü şans ve talih oyunlarında KDV'nin mükellefi bu oyunları tertipleyen ve oynatan kurum ve kuruluşlar olup, özel matrah şekline tabi bu faaliyetlerde KDV'nin tamamı önceki aşamada bu kurum ve kuruluşlar tarafından beyan edilip ödenmektedir. Vergiye tabi bir hizmetin yapılması halinde, bu hizmete ait KDV’nin hangi ülkeye ödeneceği hususu hizmetin ifa edildiği yerle yakından ilgilidir. Böylece, örneğin, Gelir Vergisinin kapsam ve konusuna girmemekle beraber TTK’da sayılan ticari işletme veya ticari şekilde işletilen diğer müesseselerde yürütülen faaliyetler ile esnafın faaliyetinden doğan teslim ve hizmetlerin de KDV’ye tabi olması sağlanmıştır. İnternet üzerinden müşterek bahis oynatılması faaliyetinin, gerçek kişiler açısından ticari kazanç, tüzel kişiler açısından kurum kazancı kapsamında olduğu tartışmasızdır.

4) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır. Hizmeti verenin Türkiye’de ikametgahının, kanuni ve iş merkezinin veya iş yerinin bulunmaması hizmetin Türkiye’de ifa edilmiş olmasına engel teşkil etmez. Hizmetin verildiği yerin tespitinde uyguladıkları başlıca kriterler aşağıda sıralanmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 400 bin Türk sanal kumar oynuyor. Betfair web sitesi yöneticisi Mark Davies, üçüncü yılına giren web sitesine günde 75 bin bahisçinin geldiğini, yoğun saatlerde dakikada 12 bin bahis kabul ettiklerini belirtirken, bu rakamların geçen seneye göre 1 kat arttığını söylüyor. Beteurope’un kayıtlı Türk üye sayısı 150 bin civarında. Genel Müdürlüğün izin veya onayıyla spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi, denetim ve gözetimi altında düzenletilmesi, oynatılması, gerekli altyapı ve organizasyonun sağlanması ve yürütülmesi için gerçek ve tüzel kişilerle sözleşme yapabilir. “Para transferleri için banka ve internet kullanılıyor. FirePay Debit kartı gibi çalışan Internet tabanlı bir hesap olan FirePay. 4) Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10’dur. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.

Yurt dışında oynatılan her çeşit bahis veya şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Yasadışı internet bahis sitelerinin Türkiye’de bayi ağı oluşturduğu biliniyor. Ancak Türkiye’de yapılan bir hizmetten yurt dışında yararlanılması halinde gerekli şartların sağlanması kaydıyla ihracat istisnasının uygulanabileceği tabiidir. Bu nedenle ayrıca yararlanmanın Türkiye’de olup olmadığını araştırmaya gerek bulunmamaktadır. Ancak, elektronik ticarette işlemi yapan kişinin bu­lunduğu yeri veya hizmetten yararlanılan yeri doğru tespit etmek son derece güç olacaktır. Online yapılan bahislerde, doğru kullanıcı adı ve şifrenin kullanıldığı bahis yatırma işlemleri geçerli sayılır. Müşterek bahis biletleri ancak yarış müessesesinin açtığı gişelerde veya tayin ettiği yerlerde; yetkili kıldığı kimseler tarafından satılır. Mevzuat düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de, spor müsabakaları üzerine tertip edilecek müşterek bahis oyunlarının düzenlenmesi hak ve yetkisi, On-line Sistem Üzerinden Terminaller Aracılığı ile Oynatılması ve Sanal Ortam Alt Yapısı ile Oynatılmasını da kapsayacak biçimde (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü) Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü’ndedir.

Diğer Yazılar

Sitemap | betorder bahis sitesi ile kazancınızı katlayın. betorder